ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 58) 03 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (อ่าน 31) 24 ธ.ค. 63
สุขอนามัยป้องกันโควิต (อ่าน 141) 13 มิ.ย. 63
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 542) 27 ส.ค. 61
ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม เรื่องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ (อ่าน 800) 13 ก.พ. 61