นาฏศิลป์และการละคร

นางสาวสุรีพรรณ คูศรี
ครูผู้ช่วย