นาฏศิลป์และการละคร

นางสาวสุรีพรรณ คูศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1