อุตสาหกรรม

นายสมพร นิติกาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1